Ik ben drs. Guido Mallegrom. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het laatste jaar heb ik me gespecialiseerd in de richting klinisch volwassenen. Sindsdien heb ik ruim 8 jaar ervaring opgedaan als hulpverlener bij diverse zorginstellingen en bij verschillende zorgaanbieders.  De laatste jaren was dit bij Stichting Ontmoeting waar ik gewerkt heb met een  complexe doelgroep. Dit heeft mij door de jaren heen gevormd en daar heb ik ook bepaalde vaardigheden door kunnen ontwikkelen. Heel belangrijk hierbij is werken vanuit de relatie, waarbij kracht- en herstelgericht te werk wordt gegaan. Deze manier van handelen heb ik me eigen gemaakt en probeer ik ook in mijn werk als zelfstandige toe te passen. Een persoonlijke aanpak op maat vind ik hierbij belangrijk omdat elk mens anders is.

Naast mijn eigen praktijk ben ik werkzaam als psycholoog voor verpleeghuis Salem. 

Verder omarm ik de christelijke identiteit en het reformatorische gedachtengoed. Gods Woord is mijn belangrijkste inspiratiebron. Zo is mijn mens- en wereldbeeld hierdoor gevoed en zijn ook mijn waarden hierop gegrond. 
Gods Zoon Jezus Christus was in Zijn aardse bediening  ‘vol van genade en waarheid’ (Joh 1:14). De mens als geheel wordt door Hem echt gezien en gewaardeerd. Die is tenslotte Zijn schepping en heeft een hoge plaats van Hem ontvangen. Zo hoop ik ook de mens te behandelen als gelijkwaardig (aan elkaar), maar ook als hoogwaardig (in Gods oog). Gods Woord wijst ons ook op onze zonden als oorzaak van ellende. Alleen in Jezus Christus is echte verlossing te vinden. 
Vanuit mijn christelijke identiteit ben ik ook aangesloten bij www.ikzoekchristelijkehulp.nl. U kunt hier ook een beoordeling achterlaten.

Tot slot ben ik  aangesloten bij beroepsvereniging Nederlands Instituut voor Psychologen. Door dit (geregistreerde) lidmaatschap houd en conformeer ik me aan de betreffende beroepscode, het klacht- en tuchtrecht zoals deze door de beroepsvereniging is gesteld.